Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának felkészítése a referencia-intézményi feladatok elvégzésére

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése feladatok ellátására
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0302

Projekt megnevezése:
Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának felkészítése a referencia-intézményi feladatok elvégzésére

Projekt leírása:
Az Új Széchenyi terv keretében a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése feladatok ellátására” című uniós pályázaton elnyert támogatás lehetőséget nyújt a nevelőtestület több hónapon át tartó szakmai felkészülésére és az ehhez szükséges technikai, tárgyi feltételek biztosítására.

A Társadalmi megújítás Operatív Program (TÁMOP) 3.1.7-11/2-2011-0302 keretében meghirdetett eredményes pályázatunk kiemelt referencia-területe az

  • új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, amely a modernizáció területén szervezeti és módszertana szempontjából mintaközvetítő,
  • ökoiskola program alapján dolgozó intézmény, referenciahely.

A referencia-intézményi szolgáltatás célja, hogy az intézményben folyó szakmai munkát, a tapasztalatokat mind szélesebb körben bemutathassuk, kollégáink számára elérhetővé tegyük.
Intézményünk már hat jó gyakorlattal rendelkezik, amelyek a következők:

  • Az iskolai védőnő szerepe az egészségnevelésben
  • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség a Gyaxiban
  • Főiskolai hallgatók gyakorlati képzése (tanítók, informatikus könyvtárosok, ifjúságsegítők)
  • ITV az iskolánkban: ITV az alma-materben
  • Öko-sok a GYAXI-ban
  • Vonatkerti Napló – iskolaújság szerkesztése
  • Az Öko-sok a GYAXI-ban

Az Öko-sok a Gyaxiban című jó gyakorlatnak köszönhetően már több iskola fordult hozzánk szakmai segítségért.

Projektadatok:
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 5.955.990 Ft
A kivitelezés ideje: 2012. 05. 26. - 2013. 01. 26.

Kedvezményezett:
Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája
6500 Baja, Bezerédj utca 15.

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest Váci út 45. "C" épület

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.