Referencia-intézményi működés

Az Új Széchenyi terv keretében a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése feladatok ellátására” című uniós pályázaton elnyert támogatás lehetőséget nyújt a nevelőtestület több hónapon át tartó szakmai felkészülésére és az ehhez szükséges technikai, tárgyi feltételek biztosítására.
A Társadalmi megújítás Operatív Program (TÁMOP) 3.1.7-11/2-2011-0302 keretében meghirdetett eredményes pályázatunk kiemelt referencia-területe az

  • új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, amely a modernizáció területén szervezeti és módszertana szempontjából mintaközvetítő,
  • ökoiskola program alapján dolgozó intézmény, referenciahely.

A referencia-intézményi szolgáltatás célja, hogy az intézményben folyó szakmai munkát, a tapasztalatokat mind szélesebb körben bemutathassuk, kollégáink számára elérhetővé tegyük.
Intézményünk már hat jó gyakorlattal rendelkezik, amelyek a következők:

  • Az iskolai védőnő szerepe az egészségnevelésben
  • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség a Gyaxiban
  • Főiskolai hallgatók gyakorlati képzése (tanítók, informatikus könyvtárosok, ifjúságsegítők)
  • ITV az iskolánkban: ITV az alma-materben
  • Öko-sok a GYAXI-ban
  • Vonatkerti Napló – iskolaújság szerkesztése
  • Az Öko-sok a GYAXI-ban

Kapcsolódó oldalak:
A referencia-intézményi pályázat rövid bemutatása
Referencia-intézményi működéssel kapcsolatos cikkek
Jó gyakorlataink listája az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. weblapján.