Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Megkaptam dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár úr iránymutatását az új tantermen kívüli, digitális munkarendről. Eszerint nem rendkívüli szünetről, hanem az oktatás módjának megváltoztatásáról beszélünk, tehát továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás lehetőségét. A tananyag kijelölése, a tananyag támogatása és ellenőrzése a pedagógus és a diák között ONLINE, személyes találkozást nem igénylő módon történhet. Erre vonatkozóan további iránymutatást nem kaptam, így az iskolának kell ennek tényleges formáját kialakítania. Ehhez kérném a türelmüket, megértésüket egyaránt. Az első napokban azt kérem mindenkitől, hogy a tanulók ismételjék át az előző órák anyagait.

Szeretném felmérni azt is kinek áll/nem áll rendelkezésre valamilyen okoseszköz, illetve internethozzáférés. Ennek felmérése az osztályfőnök feladata lesz. Akinek nincs, részére valaki (pl. osztálytárs) által eljuttatjuk a tananyagot. Természetesen már most ezer és ezer újabb kérdés merül fel bennem is, de közösen kell alkalmazkodnunk a kialakult helyzethez.

A kormányhatározat szól arról, hogy indokolt esetben meg kell szervezni a tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Azt, hogy ezt milyen módon tehetjük, arról a későbbiekben adok tájékoztatást.

Az oktatásért felelős miniszter várhatóan módszertani ajánlásokat is közzé tesz, amely segítheti munkánkat. Addig viszont a „csatornát" kell megtalálnunk egymáshoz.

A gyermekétkeztetésről annyi információm van egyelőre, hogy a helyi önkormányzatnak igény esetén biztosítania kell, de az étkezés nem történhet az intézményben.

Tisztelt Iskolahasználók!

Az új munkarend mindannyiunk számára komoly kihívást jelent. Kérem, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, türelemmel viseljük a nehézségeket. Úgy gondolom, hogy Mi, Gyaxis közösség a szerencsésebbek közé tartozunk. Együtt gondolkodva, egymást támogatva biztos vagyok abban, hogy megoldjuk az előttünk álló feladatot, helytállunk ebben a veszélyhelyzetben.

Bármi kérdésben szívesen állok rendelkezésükre. Keressenek telefonon vagy emailben.

Együttműködésüket és megértő támogató hozzáállásukat köszönöm!

Új információk esetén jelentkezem ismét.

Radnóti Miklós intézményvezető

Tisztelt Szülők!

  1. Azok, akiknek van befizetett menzájuk, a tervek szerint továbbra is biztosítani fogjuk a gyermekétkeztetést. Várhatóan ÉTHORDÓBAN FELNŐTT veheti át az ebédet. Alsó tagozat az iskolában, felsősök a Bányaiban. Kérném, hogy küldjék meg az osztálycsoportba az osztályfőnöknek egyelőre a hétre vonatkozó menzaigényüket.
  2. Azok, akik szeretnének iskolában hagyott felszerelést, taneszközt, stb. hazavinni a hétfői napon megtehetik.

Igyekszem minden friss információt megadni Önöknek, kérem kövessék folyamatosan a híreket, híreinket.

Radnóti Miklós intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Egy láthatatlan veszély, a koronavírus valamennyiünk erejét, állhatatosságát, egymásba vetett hitét teszi próbára. A Kormány döntése értelmében az iskolák március 16-tól új szintre kell, hogy emeljék az oktatást, amelynek hatása és következménye nem ismert egyikünk előtt sem, hiszen a tanulók nem léphetnek be a köznevelési intézménybe. Mindannyiunkra (családokra, szülőkre, gyerekekre, iskolában dolgozokra)  nagy és ismeretlen teher nehezedik a következő időszakban, de bízzunk abban, hogy egészségünk valóban megőrizhető ezáltal. Szeretnénk minden tőlünk telhető segítséget megadni a családoknak, amit csak tudunk.

Tájékoztatni a facebook oldalunkon, az osztálycsoportokban, a honlapon, valamint a KRÉTA naplón keresztül fogom Önöket mindenről, amit kapok az oktatásirányítás felsőbb szintjeiről.
Kitartást és erőt kivánok, szükségünk lesz egymásra, szükség van mindannyiunkra!

Radnóti Miklós intézményvezető

Natur Art

Natur Art kézműves workshop az újrahasznosítás jegyében.

További részletek a mellékelt plakáton.

Tisztelt Szülők!

Kérem Önöket, hogy akik az elmúlt hetekben és a következő időszakban országhatáron túli területen jártak/járnak gyermekükkel, minden esetben szülői felelősségük tudatában nyilatkozzanak arról, hogy az utazásuk során nem tartózkodtak/tartózkodnak a koronavírus által lezárt területen.
A nyilatkozatot a visszaérkezésüket követően az első tanítási napon részemre elküldeni szíveskedjenek.

Radnóti Miklós intézményvezető

Pénz7

Ebben a tanévben ötödször indulnak el a Pénz7 rendezvényei. Iskolánk negyedik éve kapcsolódik be a programokba. Az eddigi évek témái – takarékosság, spórolás, hitelek, befektetések – után az idei tanórák témája a 4-6. évfolyamon a pénzügyi biztonság (biztosítások), a 7-8. évfolyamon a pénzügyi biztonság (korszerű pénzkezelés – digitális biztonság).

Fontosnak tartjuk, hogy a pénzügyi szakértők által lektorált anyagokkal diákjaink az erkölcstanórákon megismerkedjenek!

Kedves Szülők!

Iskolánkban 2020. március 11-13. között tanítás nélküli munkanapok lesznek.
Mindenkinek jó pihenést kívánunk!
Iskolavezetés

SZJA 1 %

 Kedves Szülők!

Kérjük, támogassák a
Gyakorlós Gyermekekért Alapítványt
adójuk 1 %-ának felajánlásával!

Adószám: 19049041-1-03

Tisztelt Szülők!

A fenntartó kérésére az alábbiakról tájékoztatom:

A koronavírus terjedésének megakadályozása, valamint a gyermek megfelelő ellátása érdekében, kérjük, hogy a Szülő fokozott figyelemmel kísérje a vírus által érintett terület elhagyásától számított tizennégy napig a gyermekek egészségi állapotát. Amennyiben a gyermek ez idő alatt belázasodna, a Szülők hívják fel a háziorvost és a kapott instrukciókat tartsák be.

A lezárt települések listájáról a Zöld számon 06-80/277-455 vagy a 06-80/277-456, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni. www.nnk.gov.hu

Radnóti Miklós intézményvezető

JÁSZBERÉNYI Matild és FARKAS L. Zsuzsa BESZÉLGETÉS FŰRŐL, FÁRÓL, A KÖVEK ARCÁRÓL című kiállítása

Meghívjuk Önt a Bajai Eötvös József Általános Iskolába (Baja, Bezerédj u. 15.)

JÁSZBERÉNYI Matild és FARKAS L. Zsuzsa
BESZÉLGETÉS FŰRŐL, FÁRÓL, A KÖVEK ARCÁRÓL című kiállítására.

A kiállítás megnyitója 2020. február 17-én, hétfőn 16,30 órakor lesz.

Tisztelt Szülők!

A  mai napon, 2020. január 24-én zárul az első félév. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2020. január 31. A jövő hét folyamán az alsó tagozatosok a tájékoztató füzetben kapják meg az értesítőt, míg a felső tagozatos diákok nyomtatva, A/4-es lapon.
Minkét esetben kérem, hogy a szülő az aláírásával erősítse meg, hogy tájékozódott gyermeke félévi értékeléséről!

Szülői értekezletek időpontja:
alsó tagozat: 2020. február 3. 16:30 (napközis), 17:00 óra osztály (hétfő)
felső tagozat: 2020. február 4. 17:00 óra (kedd)

Radnóti Miklós

Oldalak