Kedves Szülők és Diákok!

Az iskolapszichológiai szolgáltatás digitális formában továbbra is működik.
Elérhetőségem: bedekovich15@gmail.com
Facebook/Messenger név: Norbi Bedekovics
Ezen kívül, aki igényli, azzal telefonon, Skype-on is tudunk konzultálni, ehhez időpontot egyeztetni a fenti két elérhetőségen lehet.
Továbbá a Google Classroom felületén létrehoztam egy kurzust, melyre hasznos pszichológiai írások, fontos információk, videók kerülnek fel folyamatosan. A kurzus kódja, amelyre rá kell keresni: crs7hf5

Kitartást Mindenkinek:
Bedekovics Norbi, pszichológus

Kedves Leendő Elsősök és Szülők!

Ma, azaz 2020. március 18-án tartottuk volna azt a szülői fórumot, ahol még közelebb kerülhettünk volna egymáshoz, ahol a leendő elsős tanító nénik még többet mondtak volna erről a rendkívüli VONATKERTI ISKOLÁRÓL.
Az élet úgy hozta, hogy most Linda néni és Anita néni is gőzerővel azon dolgozik, hogy megfeleljenek a digitális munkarendnek és ebben az új formában színvonalasan taníthassanak. De mint ahogy oly sokszor, most is bebizonyítjuk, hogy remek csapat vagyunk, így ezzel is megbirkózunk.
Én bízom abban, hogy szeptembertől nem ebben, hanem a valódi gyermekközpontú oktatási rendben találkozhatunk ismét, miután a tavasz folyamán BEIRATKOZNAK HOZZÁNK.

Ennek módja, s talán ideje is az eredeti április végi időponthoz képest lehet, hogy változni fog.
Újdonság lesz még Önök számára az új Nemzeti alaptanterv bevezetése, amely könnyebbséget jelenthet, ugyanakkor örömmel mondhatom, hogy megtudtuk tartani iskolánk specialitását, az emelt óraszámú angol nyelv oktatását már az első évfolyamtól kezdve.
Új információról a beiskolázással kapcsolatban folyamatosan tájékoztatom Önöket.

Bármilyen kérdésük van, kérem az iskola elérhetőségén keresztül keressenek bizalommal.
A találkozás reményében:
Radnóti Miklós intézményvezető

Kedves Szülők!

A menzáért felelős városházi referens Schaffer Erika mindenki menzaigényét lemondta, törölte a későbbi félreértések érdekében. Kéri, hogy aki a jövőben és már holnaptól mégis igényel ebédet, az e-menza felületen vagy telefonon a 06 20 3344 097-es számon jelezze.
Együttműködést és megértést köszönjük!
Radnóti Miklós intézményvezető

Tisztelt Iskolahasználók!

Az alábbi csatolmányban olvasható az általam megfogalmazott és a nevelőtestület által jóváhagyott 2020. március 18-ától érvénybe lépő eljárásrend.
Kérdés esetén keressék az osztályfőnököt.
Holnap (2020. március 17.) továbbra is a tananyagismétlést kérjük a diákoktól.
Egyéb:
Iskola nyitvatartása: 6:00 - 16:00 között. Csak indokolt esetben engedélyezett a belépés.

Bízva mindenkiben: Radnóti Miklós intézményvezető

Étkeztetéssel kapcsolatos információk

Felső tagozat:

Bányai Júlia Szakközépiskola belső udvarából megközelítve KIZÁRÓLAG felnőtt. Menza kártya felmutatásával éthordóban!

Alsó tagozat:
amennyiben a gyermek/tanuló ügyeletet vesz igénybe, úgy az étkeztetés az Ifjúsági Szálló és Étteremben (6500 Baja, Petőfi-sziget, Március 15. sétány 5. - I. emelet, az udvarról megközelíthető) történik,

akik nem igénylik az ügyeleti ellátást, viszont étkezést kérnek, a Baja Marketing Kft. által üzemeltetett Radnóti Kollégium Éttermében (továbbiakban: átvételi pont) vehetik át – saját maguk által biztosított éthordóban – az ebédet.

Amennyiben a valaki az ebédet az átvételi ponton veszi át, úgy az alábbi szabályok betartását kérem figyelembe venni:

-       a sorban minimum 1 méteres távolságot kérünk tartani egymástól a várakozás ideje alatt,

-       a helyszínen biztosított kézmosási lehetőséget kérem, mindenki vegye igénybe.

Köszönettel: Radnóti Miklós intézményvezető

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Fel kell mérni, hogy az iskolánkban a tanulók közül hány főnek nem tudják a szülők/törvényes képviselők biztosítani a napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek intézményi megszervezését. Kérem, hogy csak azon szülők éljenek esetleg ezzel a lehetőséggel, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom a figyelmet arra is, hogy kiscsoportos (maximum 10 fő) felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek. Tisztelettel kérem, hogy az osztálycsoportba jelezzék az osztályfőnöknek, ha igénylik a felügyeletet.

Kérem, hogy az iskolában hagyott felszerelést a hétfői napon 8-17 óra között szíveskedjenek hazavinni.

Kérem, aki tudja és megtudja ítélni küldje meg szintén az osztálycsoportba, hogy a digitális oktatáshoz megfelelő eszközzel internethozzáféréssel rendelkezik-e?

Kérem továbbá, hogy akinek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez szintén jelezze osztályfőnökének. A felső tagozatos tanulóktól kérem, hogy rendelkezzenek e-mail címmel (lehetőleg gmail), és azt küldjék meg osztályfőnöküknek.

Köszönettel: Radnóti Miklós intézményvezető

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Megkaptam dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár úr iránymutatását az új tantermen kívüli, digitális munkarendről. Eszerint nem rendkívüli szünetről, hanem az oktatás módjának megváltoztatásáról beszélünk, tehát továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás lehetőségét. A tananyag kijelölése, a tananyag támogatása és ellenőrzése a pedagógus és a diák között ONLINE, személyes találkozást nem igénylő módon történhet. Erre vonatkozóan további iránymutatást nem kaptam, így az iskolának kell ennek tényleges formáját kialakítania. Ehhez kérném a türelmüket, megértésüket egyaránt. Az első napokban azt kérem mindenkitől, hogy a tanulók ismételjék át az előző órák anyagait.

Szeretném felmérni azt is kinek áll/nem áll rendelkezésre valamilyen okoseszköz, illetve internethozzáférés. Ennek felmérése az osztályfőnök feladata lesz. Akinek nincs, részére valaki (pl. osztálytárs) által eljuttatjuk a tananyagot. Természetesen már most ezer és ezer újabb kérdés merül fel bennem is, de közösen kell alkalmazkodnunk a kialakult helyzethez.

A kormányhatározat szól arról, hogy indokolt esetben meg kell szervezni a tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Azt, hogy ezt milyen módon tehetjük, arról a későbbiekben adok tájékoztatást.

Az oktatásért felelős miniszter várhatóan módszertani ajánlásokat is közzé tesz, amely segítheti munkánkat. Addig viszont a „csatornát" kell megtalálnunk egymáshoz.

A gyermekétkeztetésről annyi információm van egyelőre, hogy a helyi önkormányzatnak igény esetén biztosítania kell, de az étkezés nem történhet az intézményben.

Tisztelt Iskolahasználók!

Az új munkarend mindannyiunk számára komoly kihívást jelent. Kérem, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, türelemmel viseljük a nehézségeket. Úgy gondolom, hogy Mi, Gyaxis közösség a szerencsésebbek közé tartozunk. Együtt gondolkodva, egymást támogatva biztos vagyok abban, hogy megoldjuk az előttünk álló feladatot, helytállunk ebben a veszélyhelyzetben.

Bármi kérdésben szívesen állok rendelkezésükre. Keressenek telefonon vagy emailben.

Együttműködésüket és megértő támogató hozzáállásukat köszönöm!

Új információk esetén jelentkezem ismét.

Radnóti Miklós intézményvezető

Tisztelt Szülők!

  1. Azok, akiknek van befizetett menzájuk, a tervek szerint továbbra is biztosítani fogjuk a gyermekétkeztetést. Várhatóan ÉTHORDÓBAN FELNŐTT veheti át az ebédet. Alsó tagozat az iskolában, felsősök a Bányaiban. Kérném, hogy küldjék meg az osztálycsoportba az osztályfőnöknek egyelőre a hétre vonatkozó menzaigényüket.
  2. Azok, akik szeretnének iskolában hagyott felszerelést, taneszközt, stb. hazavinni a hétfői napon megtehetik.

Igyekszem minden friss információt megadni Önöknek, kérem kövessék folyamatosan a híreket, híreinket.

Radnóti Miklós intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Egy láthatatlan veszély, a koronavírus valamennyiünk erejét, állhatatosságát, egymásba vetett hitét teszi próbára. A Kormány döntése értelmében az iskolák március 16-tól új szintre kell, hogy emeljék az oktatást, amelynek hatása és következménye nem ismert egyikünk előtt sem, hiszen a tanulók nem léphetnek be a köznevelési intézménybe. Mindannyiunkra (családokra, szülőkre, gyerekekre, iskolában dolgozokra)  nagy és ismeretlen teher nehezedik a következő időszakban, de bízzunk abban, hogy egészségünk valóban megőrizhető ezáltal. Szeretnénk minden tőlünk telhető segítséget megadni a családoknak, amit csak tudunk.

Tájékoztatni a facebook oldalunkon, az osztálycsoportokban, a honlapon, valamint a KRÉTA naplón keresztül fogom Önöket mindenről, amit kapok az oktatásirányítás felsőbb szintjeiről.
Kitartást és erőt kivánok, szükségünk lesz egymásra, szükség van mindannyiunkra!

Radnóti Miklós intézményvezető

Natur Art

Natur Art kézműves workshop az újrahasznosítás jegyében.

További részletek a mellékelt plakáton.

Tisztelt Szülők!

Kérem Önöket, hogy akik az elmúlt hetekben és a következő időszakban országhatáron túli területen jártak/járnak gyermekükkel, minden esetben szülői felelősségük tudatában nyilatkozzanak arról, hogy az utazásuk során nem tartózkodtak/tartózkodnak a koronavírus által lezárt területen.
A nyilatkozatot a visszaérkezésüket követően az első tanítási napon részemre elküldeni szíveskedjenek.

Radnóti Miklós intézményvezető

Oldalak