Bizonyítvány-másodlat igénylése

Elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány esetén lehetőség van bizonyítvány-másodlat kiadására a titkárságra leadott írásbeli kérelem alapján. A szükséges formanyomtatvány letölthető a lap alján. A kitöltött és illetékbélyeggel ellátott írásbeli kérelem személyesen vagy postai úton adható le.

Az illeték mértéke 2.000.-Ft, melyet illetékbélyeg formájában az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Az elkészült bizonyítvány-másodlat a benyújtástól számított 8 munkanapon belül átvehető iskolánk iskolatitkáránál személyesen vagy két tanú által aláírt meghatalmazás bemutatásával meghatalmazott útján, hétfőtől péntekig 8.00 és 15.00 óra között, vagy saját címre megcímzett, felbélyegzett boríték ellenében postán.

A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere:

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének VIII. pontja alapján az iskolai bizonyítvány - ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni.

A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították. 

CsatolmányMéret
Kérelem - Bizonyítvány-másodlat237.93 KB