Erkölcstan

Tisztelt Szülők!
2013. 03. 25-én megjelent a 22/2013. EMMI-rendelet, amely a hit- és erkölcstanórák szervezésére vonatkozó szabályokat is tartalmazza. A leendő 1. és 5. évfolyamos tanulók szülei nyilatkozhatnak arról, hogy 2013. szeptember 1-jétől az erkölcstan, vagy helyette a hit- és erkölcstan tantárgyat kívánják-e választani gyermekük számára. Az erkölcstan tantárgyat iskolánk pedagógusai tartják a pedagógiai programunk szerint, a hit- és erkölcstan tantárgyat pedig az egyházak által delegált hitoktatók, saját programjuk alapján.

A nyilatkozatban a hit-és erkölcstan oktatás választása esetén az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jelölhetők meg.

A 2013. április 8-án és 9-én tartandó beiratkozás alkalmával a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A § (9) bekezdése alapján az egyház képviselője is jelen lehet, és az érdeklődő szülőket tájékoztathatja a hit-és erkölcstan oktatás tartalmáról, bemutathatja az ehhez kapcsolódó dokumentumokat (tantervek, tananyagok, tankönyvek, munkamódszerek stb.).

A leendő elsősök szülei a beiratkozás alkalmával, a leendő ötödikesek szülei pedig 2013. április 30-ig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.

Jelen állapot szerint iskolánkban az alábbi egyházak jelezték, hogy vállalják a hit-és erkölcstan oktatását:

Magyar Katolikus Egyház képviselő: Sáfránné Jászberényi Márta, jmartika@freemail.hu
Magyarországi Református Egyház képviselő: Füzesi Nóra, fuzesinora1@gmail.com
Magyarországi Evangélikus Egyház képviselő: Nepp Éva, eva.nepp@lutheran.hu
Magyarországi Baptista Egyház képviselő: Dóczi Ákos, docziakos@gmail.com
HIT Gyülekezete képviselő: Kádár Anita, kadarani@gmail.com

Nyilatkozat

Fajszi Éva