Köszönet!

A gyakorlóiskola nevében tisztelettel megköszönöm a FitoHorm Kft.  felajánlását, amely során egy fénymásolóval ajándékozta meg iskolánkat, ami a mindennapok során a továbbiakban nagy hasznunkra lesz.

Perhács Attila
igazgató