Igazgatói dicséretek

2011. november 14-én az iskolaközösség előtt 55 tanuló vehette át igazgatói dicséretét. Eredményükhöz gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk!
Dicséretet kapott tanulók névsora

Hegedűs Istvánné
igazgató