A digitális kompetencia mint a kreativitás és az innováció segítője

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0391

Projekt címe:
A DIGITÁLIS KOMPETENCIA MINT A KREATIVITÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ SEGÍTŐJE

Projekt leírása:
Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0391 azonosítási számú pályázatán informatikai eszközök beszerzését célozta meg. A sikeres elbírálást követően a gyakorlóiskola 38 db iskolai PC-csomaggal, 10 db interaktív táblával, 1 db alkalmazás szerver csomaggal és 1 db wifi csomaggal gyarapodott. A nyertes pályázat része, hogy a pedagógusok térítésmentes képzésen ismerkedhetnek meg az eszközök hatékony használatával. Kollégáink számára elengedhetetlen, hogy ismerjék és alkalmazzák a korszerű pedagógiai módszereket. A projekt célja továbbá az is, hogy a tanító szakos hallgatók gyakorlati képzése során a fejlett oktatási eszközöket széles körűen megismerjék, és gyakorlati alkalmazásuk során képesek legyenek a digitális pedagógiai módszertan és az IKT által támogatott tanulásszervezési módok alkalmazására. A szaktantermekben folyó oktatás gyakran speciális tananyagok bemutatását igényli, amelyekhez hanganyagok, videofelvételek, nagy felbontású képek is kapcsolódnak. Ezek megfelelő megjelenítéséhez megfelelő eszközök is szükségesek. Ezért is örültünk a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásnak, mely lehetőségeinek köszönhetően ilyen eszközöket szerezhettünk be. Az interaktív táblák segítségével hatékonyabbá válhat a tanulás, valamint jelentős mértékben növelhető a tanulók aktív részvétele a tanórákon. A pályázat 100%-ban támogatott.

Projektadatok:
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 19 074 300 Ft
Megvalósítás ideje: 2011. 03. 01. – 2011. 08. 31.

Kedvezményezett:
Eötvös József Főiskola
6500 Baja, Szegedi út 2.

A projekt megvalósítási helye:
Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája
6500 Baja, Bezerédj u. 15.

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest Váci út 45. "C" épület

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.