Galántai Judit

Galántai Judit vagyok, leendő első osztályos tanító néni. Gyerekkorom minden percében, amikor a jövőmről kérdeztek, a pedagógus pályáról álmodoztam. Ahogy múltak az évek, ez az érzés nem halványodott el bennem, hanem csak erősödött. Így a gimnázium befejezése után, felvételt nyertem az Eötvös József Főiskola német nemzetiségi tanítói szakára, ahol 1992-ben szereztem diplomát, német szaktanítóként.

Friss diplomásként Bácsborsódon kezdtem el tanítani.  Egy autóbaleset következtében táppénzre kényszerültem, majd ezután a Fölvégi Gyakorló Iskolában folytattam a munkát, a jelenlegi Szent Balázs Általános Iskolában. Itt német nyelvet oktattam, és szakvezetőként is tevékenykedtem, segítve a leendő pedagógusok munkáját. 2006-ban az élet visszahozott ide, ahová én is kicsit félve, de kíváncsisággal teli kis elsősként léptem be annak idején. Napközis nevelőként, munkaközösségvezetőként dolgozom és emellett délelőtti óráim is vannak. A délutáni munkám során, nemcsak az oktatói, hanem a nevelői munkámra is nagy hangsúly helyeződik. Ennek a munkának a fő sajátossága, hogy a csoportban lévő tanulóknak azt az időszakát köti le, amikor valójában a szabadidős tevékenységek kerülnek előtérbe. Így nagy eséllyel van lehetőségem, hogy a tanulói csoportok, közösségek kialakulását segítsem, illetve fejlesszem. Fontos színtér ez a közösségfejlesztésre, az osztály tagjainak egyéni és csoportos szükségleteinek megismerésére. Ebben a munkában jól támogatható a tanulói csoportokban az esélyteremtés és a társadalmi nyitottság. Jól kompenzálható a közösségen belül az eltérő kulturális és társadalmi háttér. Emocionálisan extrovertált személyiségem van. Hiszem, hogy egy kapcsolat alapja a bizalom, és az őszinteség. A gyermeki lélek megismerése, feltárása több, mint félút a siker felé vezető úton. Sok esetben egy bíztató, kedves szó, egy ölelés, mindentől többet ér. Szeretném, ha minden kisgyermek érezné, hogy örömével, bánatával problémáival, mindig bizalommal fordulhat hozzám, hisz az első osztályban, az iskolában töltött időben, kicsit  az „anya” szerepét is betöltöm. A harmonikus, szeretetteljes légkör kialakítása mellett szeretnék egy csapat kisgyermekből a 4 év alatt, egy valódi közösséget kovácsolni. Ehhez természetesen a szülőkre is szükségem van. Fontos számomra Önökkel is egy őszinte, egymást segítő kapcsolat kialakítása, hogy a gyermekeket a tudás, a helyes morális értékrend útján együtt tudjuk vezetni. Az út másik felén a feladatom számukra a tudást, a legérthetőbb, legszínesebb, és legérdekesebb módon átadni. Ebben nagy segítséget nyújtanak a rendelkezésemre álló, mindig megújuló módszerek, tankönyvek, digitális tananyagok. Az évek alatt megszerzett tapasztalataimat, tudásomat, igyekszem képzéseken és önképzéseken keresztül folyamatosan megújítani, ezzel is hatékonyabbá, eredményesebbé tenni a pedagógiai munkámat, mert építkezni csak egy stabil alapra lehet. Ehhez az innovatív, játékos tanulást segítő módszerek megismerése elengedhetetlen. Szeretettel várom szeptemberben a rám bízott kis elsősöket.

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod köztük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” /Antoine de Saint –Exupéry/