Mihalik Laura

Mihalik Laura vagyok, leendő első osztályos tanító néni.

1998-ban végeztem tanító szakon Baján, majd 2000-ben szereztem egyetemi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. 12 évig az Eötvös József Főiskolán informatikus könyvtár szakos hallgatókat oktattam. 2013 óta dolgozom a Bajai Eötvös József Általános Iskolában.

Két gyermek édesanyjaként átérzem az iskolakezdés várakozással teli izgalmát, élményét.

Pályám során fontosnak tartom, hogy a gyermekek iskolába lépve, az otthoni környezetüktől távol, jól érezzék magukat.

Második otthonukként tekintsenek az iskolára, ahová nem kötelességből jönnek, hanem mert hajtja őket a tudásvágy, az új dolgok iránti kíváncsiság, a társak, s nem utolsósorban a tanítók iránt érzett szeretet.

Pedagógusként szeretetteljes odafordulással, őszintén és elfogadóan viszonyulok diákjaimhoz, gondot fordítok a személyes jó kapcsolat kialakítására. Szeretném hozzásegíteni őket, hogy megtalálják önmagukat, az erősségüket és kiegyensúlyozott tanulókká váljanak. A gyermekekben a jót, a pozitívat, az értékeket keresem.

A hatékony nevelés - oktatás érdekében fontosnak tartom diákjaim megismerését, ezért ez a mindennapi pedagógiai munkám integráns része. Célom, hogy a gyermekek személyiségéről minél teljesebb képet alkothassak, ezért mindenféle helyzetben, kapcsolatában, megnyilvánulásában igyekszem őket megismerni.

Munkám során fontosnak tartom alkalmazni az interaktív, sokszínű, gyermekközpontú pedagógiai módszereket.

Egy új tanulócsoport közösséggé szervezése sok időt, türelmet, munkát igénylő feladat. Mindig is igyekeztem egy együttműködő, kreatív közösséget kovácsolni. Egymás megismerésén túl a csoportidentitás fejlesztése és bizalomépítés kiemelten fontos feladat. Célom a pozitív egymásrautaltság és a kölcsönös támogatottság érzésének kialakítása a gyermekekben.

Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, jól érezzék magukat az iskolában.

Hiszem, hogy egész életen át ható példaadás, egy olyan új világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha nem felejt el.

Szeretettel várom a leendő elsősöket!

„Vezesd őket, utat ne tévessz, s magadhoz mindig hű maradj, mert élen állsz, és messze látszol, sose feledd: példa vagy!” (Nagy László)