Bogdola Jánosné

Bogdola Jánosné, Tünde néni vagyok az egyik első osztály leendő osztályfőnöke.

Már kisiskolás korom óta pedagógus szerettem volna lenni, és az eltelt évek alatt sem bántam meg, hogy így döntöttem.

Több mint 30 éve Baján végeztem az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítói szakon. Jánoshalmán, Nagybaracskán, majd 1996-2020-ig Szeremlén tanítottam. Az itt töltött 24 év alatt 6 osztály osztálytanítója voltam nagyfelmenő rendszerben. Úgy gondolom, hogy olyan alapokat adtam tanítványaimnak, amelyre tudtak építeni további iskolai munkájuk, majd később felnőtt életük során.

2020 óta dolgozom a Bajai Eötvös József Általános Iskolában napközis tanítóként. Az idei tanévben a napközis munka mellett, 4. osztályban matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakat is tanítok.

Szakmai fejlődésemet a továbbképzéseken való részvétellel, a szakirodalom tanulmányozásával biztosítom a mai napig.

Minden család életében fontos esemény az iskolakezdés, amelyet mi tanítók is izgalommal várunk. Az iskolába lépő gyermekek még szinte óvodások, és lassan válnak iskolássá, amelyhez sok türelem és megértés szükséges. Igyekszem én is mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet. Az első időszakban fokozatosan, játékosan kezdjük el a tanulást. Hiszem, hogy biztatással, dicsérettel elő lehet csalogatni minden gyermekben lévő egyéni, különleges képességet. Törekszem arra, hogy a helyes viselkedési normákra neveljem tanulóimat, valamint  vidám légkört, barátságos, érzelmileg biztonságos környezetet teremtsek, ahol szabad hibázni. Úgy gondolom, hogy gyakran többet ér a szónál egy pillantás, egy mosoly, egy kacsintás vagy egy érintés.

Fontosnak tartom a szülőkkel történő jó kapcsolat kialakítását, amely a bizalmon, őszinteségen, következetességen alapszik, mert elengedhetetlen ez az együttműködés a gyermek kiegyensúlyozottságához.

Igyekszem, hogy a tanóráimat minél játékosabban vezessem, színesítsem. Tudom, hogy a mai gyerekek már a digitális nemzedék legifjabbjai. Ezt szem előtt tartva iskolai mindennapjainkban próbálom olyan játékos formában szervezni a tanulást, hogy a gyerekek számára örömet jelentsen. A digitális tananyagokat is szívesen használom annak érdekében, hogy élményszerű legyen az olvasás, az írás és a számolás.

Mindig öröm számomra, amikor első osztályban együtt éljük át a betűvetés, a betűk összeolvasásának csodáját, a számok világában való jártasságot. De az is, amikor negyedik osztályban, szinte barátjukként, bizalmasukként fordulnak hozzám. Fontosnak érzem munkám során, hogy a négy év alatt kialakítsam bennük a rendszerességet, az alaposságot, az igényességet is.

Valamennyi munkaterületen próbálom követni tanítói hitvallásomat: „Követelek tőled, mert szeretlek!”

Kívánom, hogy leendő elsős tanítványaim is jól érezzék magukat nálunk, és szép emlékekkel gondoljanak vissza majd az itt eltöltött diákévekre!