Bajai Viktória

Bajai Viktória vagyok. 1999-ben szereztem tanítói diplomát magyar nyelv és irodalom műveltségi területen Baján, az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán, s azon évtől tanítok itt a Bajai Eötvös József Általános Iskolában. Az elmúlt 23 év igen változatos, izgalmas volt számomra. Napközis nevelőként kezdtem pályafutásomat, majd röpke 2 év elteltével elsős tanítóként kezdhettem az akkori tanévet. Hosszú ideig kisfelmenő rendszerben tanítottunk, így kétévente búcsúznom kellett a diákjaimtól. Nagyon nagy öröm volt számomra, amikor e téren változás következett be, s az alsó tagozaton 4 közös évet kaptunk a saját kis osztályközösségünkkel. Jelenleg harmadikos Manóim vannak.

2007-ben másoddiplomát is szereztem, s a későbbi években is rengeteg képzésben vettem részt különböző területeken (mentorképzés, mentálhigiénés képzés, interaktív tábla használat…).

Műveltségi területemnek megfelelően alsó és felső tagozaton egyaránt számíthat rám a vezetőség, hiszen 6. osztályig magyart is taníthatok. Munkám során mindig is törekedtem a gyermekek képességeinek, tudásának maximális fejlesztésére.

Azon tárgyak kapcsán, melyeket már korábban is tanítottam, mindig kerestem az újítás lehetőségeit, melyek a gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, s azok folyamatos értékelésével valósulhatnak meg. Mivel szakvezetőként is dolgozom, így a leendő tanítók képzésében is részt veszek, fontosnak tartom a nemcsak a naprakész, hanem a hosszú távon való felkészültséget.

A közösség alakulásának segítése, fejlesztése kiemelt fontosságú számomra. A legtöbb esetben különböző óvodákból érkező gyermekeket kell egy közösséggé formálnom. Elsődlegesen nekem kell mintát adnom arra, hogy hogyan kell elfogadnunk másokat. Azt kell megtanítanom a gyermekeknek, hogy minden ember másmilyen, valamitől egy adott egyéniség, valamiben kitűnik a többiek közül, vannak hibái, de ezeket el lehet fogadni. Segíteni kell őket abban, hogy e hibákat leküzdhessék. A közösség egészséges formálódására a rengeteg játékos gyakorlat mellett, a mindennapos szituációk közös elemzésén és értékelésén keresztül jutunk el.

A tanulókkal való kommunikációm során meghatározó a nyíltság, hitelesség, türelem és a következetesség. A kölcsönös bizalom elérésére törekszem. Ugyanakkor rendkívül fontosnak tartom a humor, a vidámság folyamatos meglétét is.

A különböző tanítási stratégiákat, módszereket figyelemmel kísérve igyekszem a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, azok egyéni ötleteit támogatva tanítani. A tanulási képességek fejlesztésére törekszem, szem előtt tartva a tanulási gondokkal küzdők egyéni megsegítését.

Az idők folyamán számtalan óvodából érkező Kismanó került a szárnyaim alá, minden ilyen első találkozás mérhetetlen izgalommal, várakozással töltött el.  Izgatottan várom a szeptembert, az érkező kicsiket és szüleiket. Szeretetteljes, nyugalmas légkört kívánok kialakítani, célom, hogy jókedvvel lépjenek be minden reggel a zöld ajtón, s ugyanilyen vidáman, lelkesen éljék meg mindennapjaikat az iskolapadban.