Paszterkóné Zavaros Katalin

Hosszú évek óta az általános iskola alsó tagozatán tevékenykedem. A gyerekek „Kati néninek„ szólítanak, teljes nevem Paszterkóné Zavaros Katalin. Jelenleg a 4.b osztály osztályfőnöke vagyok, ezt az osztályközösséget már elsős kora óta vezetem. Azt gondolom, hogy igazán szerencsés helyzetben van intézményünk, hogy lehetségessé vált a nagyfelmenő rendszer megvalósítása. Így az együtt eltöltött négy év alatt számtalan nevelési és oktatási módszert kipróbálhatunk, megtapasztalhatunk és fordíthatunk a gyermekek fejlődésére. Felfedezhetjük azokat az értékeket amik minden tanulóban jelen vannak más és más formában. Egyéniségüktől függően nevelhetjük és taníthatjuk őket változatos, játékos, örömet szerző foglalkozások keretében. Ehhez sok esetben segítségül hívjuk az online világot, amiben kiválóan tájékozódnak tanulóink.  Korunk felnövekvő generációjától a társadalom is gyorsan alkalmazkodó és könnyen átalakítható tudást igényel. Ezt kell biztosítanunk tanítványaink számára.

Az iskola a család után a második legfontosabb szocializációs hely a gyerekek életében, ezért egy nagyon fontos döntés az iskola és pedagógus választása. Szerencsésnek érzem magam, hogy az első diplomám az óvódapedagógus diploma. Pályám kezdetén dolgoztam is óvódában, ahol megtapasztalhattam a 3 -7 éves korosztály jellemzőit, szépségeit. Így nem okoz nehézséget a hozzánk érkező kis elsősök átsegítése az iskola világába, hiszen ez egy nagyon fontos lépés. Megpróbálok egy olyan nyugodt, szeretetteljes légkört biztosítani számukra, hogy örömmel érkezzenek nap mint nap az iskolába. Annak idején ez volt az egyik ösztönző erő, ami azt súgta végezzem el a tanító képzőt és próbáljam ki magam, mint tanító néni.
Továbbra is fontosnak tartottam fejlődésemet a szakma területén, ami újabb kihívásokat jelentett. Jelentkeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán indított nyelv-és beszédfejlesztő szakra. Itt nemcsak a beszédfejlesztést tanultuk, hanem megismertük a diszlexiás, diszgráfiás tanulók fejlesztésének lehetőségeit is. Közben egy 120 órás diszkalkulia tanfolyamot is elvégeztem. Nagyon sok hasznos és használható ismeretre tettem szert mire ezt a képzést befejeztem. Ezek után úgy gondoltam a törvényi háttérrel, az iskolai élet szervezésével, lehetőségeinkkel is tisztába kell lennem, ezért pedagógus szakvizsgát tettem.

Tudatos keresgélés során jutottam el a szegedi egyetem nyelv-és beszédfejlesztő tanári szak mesterképzéséhez. A sok elméleti tudás mellett, amit itt megszereztem, nagyon hasznosnak bizonyult az a gyakorlat, amit a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodájában tölthettem.

Az ismeretek átadása mellett kreativitásomat is felhasználva szeretném, hogy tanítványaim az iskolában is otthonosan és jól érezzék magukat. Tanítójukként biztos pont legyek számukra, akivel megoszthatják örömüket, gondjaikat. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy jó közösséget létrehozva, megfelelő csoportszellemben fejlődjön ki önismeretük. Mindez igazán akkor valósul meg, ha a szülőkkel is kölcsönösen jó kapcsolat és bizalom alakul ki, amire eddig is törekedtem.