Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk nyugalmazott intézményvezetője, Hegedűs Istvánné - Icu néni - 2021. április 2-án elhunyt.
Pályáját tanítóként kezdte 1974-ben, később magyar és testnevelés szakos tanárként, okleveles pedagógia szakos előadóként és közoktatási vezetőként folytatta. 1984-től tanított a gyakorlóiskolában, 1985-től igazgatóhelyettesként, majd 2006-2012 között igazgatóként vett részt az intézmény nevelő-oktató munkájában, működtetésében, vezetésében.
Pedagógusként kereste a szakmai megújulás lehetőségét, fontosnak tartotta az élethosszig tartó tanulásra felkészíteni tanítványait. A szülőkkel kialakított partnerkapcsolata hatékonyan segítette az iskolai nevelő-oktató munkát.
Pályafutása alatt aktív szervezője és résztvevője volt az iskola kulturális, művészeti és szabadidős programjainak. A GYAXI Diáksport Egyesület vezetőségének tagjaként biztosított lehetőséget a hétpróbás tömegsport-sorozat résztvevőinek a szabadidő hasznos eltöltésére és aktívan közreműködött a rendszeres testmozgás és az egészséges életvitel igényének kialakításában.
Vezetőként fontosnak tartotta a hagyományok ápolását, a szakmai munka gyermekközpontúságának megtartását, az innovációs törekvések erősítését.

Az iskola iránti elhivatottsága minden itt dolgozó pedagógus számára mintaértékű. Emlékét szeretettel megőrizzük.