Búcsú iskolánk egykori tanárától, Feketéné Király Margit nénitől

Margit néni tanári pályáját 1979-ben kezdte, ekkor végzett a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-angol szakán. Szakmai gyakorlatát Baján szerezte, hajdani osztályfőnöke szakmai elhivatottsága, gyermekszeretete példa értékű volt számára.
Diplomája megszerzése után visszahívták régi iskolájába, a bajai Dózsa György Általános Iskolába (ma Bajai Szentistváni Általános Iskola), ahol korábbi tanárai nagy szeretettel fogadták, segítették a beilleszkedésben. Magyar nyelvtant és irodalmat tanított, Ráhárult évnyitótól évzáróig az ünnepi műsorok összeállítása, betanítása, diákok versenyeztetése, a magyarral kapcsolatos tanulmányi versenyek iskolai fordulójának megszervezése, lebonyolítása. Az irodalmat kedvelő tanulók számára irodalom szakkört vezetett.
Később lehetősége nyílt angol szakkör vezetésére.

Szakmai továbblépésre 1988-ban nyílt lehetősége, amikor a város egyetlen angol tagozattal rendelkező általános iskolájába hívták tanítani.
Ebben az intézményben, a bajai Ortutay Gyula Általános Iskolában (ma Újvárosi ÁMK) a nyelvi munkaközösség vezetője lett, szakmai programokat, nyelvi versenyeket szervezett. Kicsiknek, alsósoknak, óvodásoknak is tanított angolt. Érdeklődő 7-8. osztályos tanulóknak angol nyelvi szakkört tartott, közülük a 8. év végén többen tettek alapfokú nyelvvizsgát. A szakkör biztosította a tehetséges tanulók tanórán kívüli fejlesztését.
Az igazán nagy kihívás 1993-ban érkezett, amikor Az EJF Gyakorló Általános Iskolájából kapott felkérést. Érdekelte a tanítás tanítása, ezért több mint 16 éven át vezette az angol szakterületes hallgatók tanítási gyakorlatát. Munkája elismeréseként 2009-ben az EJF által alapított TEA-díjban részesült.
Tanítványaival sokszor vett részt tanulmányi versenyeken, például a London Bridge angol nyelvi levelezős versenyen, a Mesélj Európa című versenyen, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny döntőjébe is jutott be tanítványa.
A tehetséges diákok mellett a lassabban haladókkal is türelmesen, támogató módon foglalkozott.
Osztályfőnökként a rábízott gyerekek személyiségfejlesztésére, szociális kompetenciáik fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Jó kapcsolatot ápolt tanítványai szüleivel is, ezzel erősítve a pedagógiai munka hatékonyságát.
Részt vett az iskolaújság, a Vonatkerti Napló angol nyelvi rovatának, és az iskola tv angol nyelvi műsorainak szerkesztésében.
Diákjai és kollégái emberséges magatartása mellett sajátos humoráért is szerettek Margit néni közelében lenni.
Margit néni 2020. 03. 08-án hunyt el. Temetésére a kialakult járványhelyzet miatt későbbi időpontban kerül sor.