Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Fel kell mérni, hogy az iskolánkban a tanulók közül hány főnek nem tudják a szülők/törvényes képviselők biztosítani a napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek intézményi megszervezését. Kérem, hogy csak azon szülők éljenek esetleg ezzel a lehetőséggel, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom a figyelmet arra is, hogy kiscsoportos (maximum 10 fő) felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek. Tisztelettel kérem, hogy az osztálycsoportba jelezzék az osztályfőnöknek, ha igénylik a felügyeletet.

Kérem, hogy az iskolában hagyott felszerelést a hétfői napon 8-17 óra között szíveskedjenek hazavinni.

Kérem, aki tudja és megtudja ítélni küldje meg szintén az osztálycsoportba, hogy a digitális oktatáshoz megfelelő eszközzel internethozzáféréssel rendelkezik-e?

Kérem továbbá, hogy akinek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez szintén jelezze osztályfőnökének. A felső tagozatos tanulóktól kérem, hogy rendelkezzenek e-mail címmel (lehetőleg gmail), és azt küldjék meg osztályfőnöküknek.

Köszönettel: Radnóti Miklós intézményvezető