Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Megkaptam dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár úr iránymutatását az új tantermen kívüli, digitális munkarendről. Eszerint nem rendkívüli szünetről, hanem az oktatás módjának megváltoztatásáról beszélünk, tehát továbbra is biztosítani kell a tanulók számára a tanulás lehetőségét. A tananyag kijelölése, a tananyag támogatása és ellenőrzése a pedagógus és a diák között ONLINE, személyes találkozást nem igénylő módon történhet. Erre vonatkozóan további iránymutatást nem kaptam, így az iskolának kell ennek tényleges formáját kialakítania. Ehhez kérném a türelmüket, megértésüket egyaránt. Az első napokban azt kérem mindenkitől, hogy a tanulók ismételjék át az előző órák anyagait.

Szeretném felmérni azt is kinek áll/nem áll rendelkezésre valamilyen okoseszköz, illetve internethozzáférés. Ennek felmérése az osztályfőnök feladata lesz. Akinek nincs, részére valaki (pl. osztálytárs) által eljuttatjuk a tananyagot. Természetesen már most ezer és ezer újabb kérdés merül fel bennem is, de közösen kell alkalmazkodnunk a kialakult helyzethez.

A kormányhatározat szól arról, hogy indokolt esetben meg kell szervezni a tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. Azt, hogy ezt milyen módon tehetjük, arról a későbbiekben adok tájékoztatást.

Az oktatásért felelős miniszter várhatóan módszertani ajánlásokat is közzé tesz, amely segítheti munkánkat. Addig viszont a „csatornát" kell megtalálnunk egymáshoz.

A gyermekétkeztetésről annyi információm van egyelőre, hogy a helyi önkormányzatnak igény esetén biztosítania kell, de az étkezés nem történhet az intézményben.

Tisztelt Iskolahasználók!

Az új munkarend mindannyiunk számára komoly kihívást jelent. Kérem, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, türelemmel viseljük a nehézségeket. Úgy gondolom, hogy Mi, Gyaxis közösség a szerencsésebbek közé tartozunk. Együtt gondolkodva, egymást támogatva biztos vagyok abban, hogy megoldjuk az előttünk álló feladatot, helytállunk ebben a veszélyhelyzetben.

Bármi kérdésben szívesen állok rendelkezésükre. Keressenek telefonon vagy emailben.

Együttműködésüket és megértő támogató hozzáállásukat köszönöm!

Új információk esetén jelentkezem ismét.

Radnóti Miklós intézményvezető