Tisztelt Szülők!

Egy láthatatlan veszély, a koronavírus valamennyiünk erejét, állhatatosságát, egymásba vetett hitét teszi próbára. A Kormány döntése értelmében az iskolák március 16-tól új szintre kell, hogy emeljék az oktatást, amelynek hatása és következménye nem ismert egyikünk előtt sem, hiszen a tanulók nem léphetnek be a köznevelési intézménybe. Mindannyiunkra (családokra, szülőkre, gyerekekre, iskolában dolgozokra)  nagy és ismeretlen teher nehezedik a következő időszakban, de bízzunk abban, hogy egészségünk valóban megőrizhető ezáltal. Szeretnénk minden tőlünk telhető segítséget megadni a családoknak, amit csak tudunk.

Tájékoztatni a facebook oldalunkon, az osztálycsoportokban, a honlapon, valamint a KRÉTA naplón keresztül fogom Önöket mindenről, amit kapok az oktatásirányítás felsőbb szintjeiről.
Kitartást és erőt kivánok, szükségünk lesz egymásra, szükség van mindannyiunkra!

Radnóti Miklós intézményvezető