Könyvtártörténet

Az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája néhány hónap híján egyidős a bajai tanítóképzéssel. Az első tanítási nap 1870 januárjában volt. Ekkor a tanítójelöltek és a 6-10 éves gyakorlósok azonos épületben, közös igazgatás alatt éltek.

Könyvtárunk működésének kezdete erre az időre nyúlik vissza.

1959-től a tanítóképzés felsőfokúvá vált, a gyakorlóiskola pedig önálló épületbe, jelenlegi helyére, a vonatkertbe költözött. (Ebben az épületben előtte az Építőipari Technikum volt.)

Ekkor még csak 1-4. osztályos gyerekek tanultak a Gyakorló Iskolában. Az iskola könyvtára a főiskola könyvtárának letéti könyvtáraként működött. Állománya elfért egy kis terem fapolcain. Ez a kis terem a ma már lebontott, régi épületrészben volt. Helyileg a bejárattal szemben, a rajzteremtől balra lévő kis teremben.

A kölcsönzési feladatot részmunkaidőben kollégák látták el:

1975-1977-ig Bánhidiné Papp Mária
1978/79-es tanévtől dr. Himpelmann Jánosné
1980/81-es tanévtől Salamon Jánosné, aki munkaidejének másik felében gondnoki teendőket látott el.

A könyvtár állománya ebben az időben 5000 kötet körül volt.

1977-től egy – különböző osztályokból, meghatározott szempontok alapján összeválogatott tanulókból álló – osztály tanulmányait a Gyakorló Általános Iskolában fejezhette be. Tehát nőtt a tanulólétszám és a könyvtári állomány is erőteljesen gyarapodott (kb. 1000-1200 kötet/év).

Időközben a rajzterem mögötti épületrész, amely régebben szolgálati lakás funkciót töltött be, megüresedett. A rajteremből nyíló udvarra néző termet salgópolcokkal berendezték, és Salamon Jánosné vezetésével működő könyvtár ide költözött át.

A tanulólétszámban és működési területben gyarapodó intézményben az egyre szaporodó gondnoki teendőket és a könyvtárosi munkát fél állásban már nem lehetett ellátni.

1985-ben az EJTF Gyakorló Általános Iskolája a minisztériumtól könyvtárosi státuszt kért és kapott. Az álláshelyre benyújtott Pap Imréné pályázatát dr. Juhász Károly főigazgató elfogadta. Az alkalmazás feltétele a tanítói diploma mellé a felsőfokú könyvtárosi végzettség megszerzése volt. Salamon Jánosné kényszerűségből átadta szívvel-lélekkel végzett könyvtárosi munkáját és segítette az utód betanulását. 1988. június 18-án sikerült a könyvtárosi végzettség megszerzése.

Dunainé Mészáros Éva, a főiskolai könyvtár akkori vezetője – arra hivatkozva, hogy az EJTF Gyakorló Iskolája függetlenített, könyvtár szakos könyvtárossal rendelkezik – kezdeményezte a könyvtár átadását.

1988. szeptemberében megkezdődött az átadást megelőző leltározás, amelyben ekkor már gyakorlatuk egy részét itt töltő könyvtár szakkollégista hallgatók is segítettek. Az átadás-átvétel megtörténte után egy újabb probléma adódott, a könyvtár túlzsúfoltsága. A szűk hely, a - csak létrával elérhető - magas salgópolcok, a könyvtári foglalkozásokhoz biztosított „ovis” székek (nagyobbak elhelyezésére nem volt lehetőség), a könyvtár nehéz megközelíthetősége mind akadályozták a könyvtár működését. Ezen a helyzeten az 1993-ban induló iskolabővítés segített. Azt a részt, amelyben eddig a könyvtár működött, a bővítés során le kellett bontani. A könyvtár állományát bedobozolták és az építkezés idejére a főiskolán lévő raktárhelyiségbe költöztették.

1995-ben átadásra került az új épületszárny. Salamon Jánosné gondnoknak köszönhetően – aki szíve mélyén megmaradt könyvtárosnak – a könyvtárat az új épületszárny tágas, világos tetőterében alakították ki.

1996-ban a könyvtár a Soros Alapítványhoz pályázatot nyújtott be. Az Alapítvány 1997. októberében értesítette az iskolát, hogy 533.373,-Ft támogatást nyert. A támogatás összetétele:

  • Multimédia számítógép tartozékokkal (monitor, billentyűzet, egér)
  • Fax-modem
  • Internet hozzáférés
  • Laser nyomtató
  • Szirén könyvtári program és adatbázis
  • Súgó pálya és képzésválasztást segítő CD-ROM
  • 50.000,-Ft pénzügyi támogatás szoftverbeszerzésre

A pályázaton nyert eszközökkel és programmal elkezdődött a könyvtár állományának számítógépes feldolgozása. A munkát pályakezdő fiatalok bevonásával sikerült felgyorsítani. A Soros Alapítványtól, majd a Bács-Kiskun Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert támogatást hardver és szoftver eszközökre, könyvtári bútorzatra, állományfejlesztésre.

A 2001/2002-es tanévtől a 2006/2007-es tanévig az integrált felsővárosi tagintézmény is a vonatkerti gyakorló irányítása alá tartozott.
Az integráció idején az ottani könyvtár vezetésével is iskolánk könyvtárosát bízták meg.

A könyvtári munkát adminisztrátori feladatokkal a következő kollégák segítették, segítik.
       1999 -2010-ig Mogyorós Annamária,
       2010 -2011-ig Simon Csaba,
       2011-től Osztrogonácz Miklós.

Jelenleg a könyvtár állománya 20 ezer kötet. Kiemelt feladatunknak tekintjük az AV-anyagok: CD, DVD, CD-ROM… stb.; nyelvi, zenei és néprajzi dokumentumok beszerzését. A teljes címleltári állomány számítógépes feldolgozása a  Szirén program segítségével történt.

Felső tagozatos tanulóinak kutatómunka céljából két számítógép áll rendelkezésre, a kollégák számára pedig egy.

Pap Imréné, Ági néni nyugdíjba vonulása után 2013/2014-es tanévtől a könyvtárvezetői teendőket Mihalik Laura látja el.

Frissítve: 2014. január 28-án