Könyvtárunkról

Cím:

Bajai Eötvös József Általános Iskola Könyvtára
6500 Baja, Bezerédj u. 15.  II. em. 306.

Elérhetőség:

Telefon: 425-444/111
 

Elektronikus könyvtárunk (WEB-OPAC felület):  

Nyitva tartás:

Hétfõ 12:30 - 16:00
Kedd 12:30 - 15:30
Szerda 12:30 - 15:30
Csütörtök 12:30 - 15:30
Péntek 12:30 - 15:30
Szombat -
Vasárnap -

Szükség esetén hétfőn 8-tól, keddtől-péntekig 7.30-tól pedagógusok és a hallgatók igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait.

Könyvtárosok:
     Osztrogonácz Miklós
 


Hétköznapok

Amikor azt a szót halljuk, könyvtár, szemünk előtt általában egy könyvekkel zsúfolt, csendes hely jelenik meg, ahol még a légy zümmögését is hallani lehet.

Iskolai könyvtárunk természetesen ezt a csendes, nyugodt légkört is biztosítja, de helyszíne egy másfajta hangulatnak.

A mai diákoknak szükségük van a kötetlen együttlétekre, mivel erre igen kevés lehetőségük van az iskola és a különböző délutáni elfoglaltságok miatt.

Az együtt töltött percek, amelyeket társaikkal tölthetnek, akár beszélgetéssel, nevetgéléssel, különböző tevékenységekkel, vagy csak úgy, nagyon fontos számukra.

A délután egy picit erről szól, mikor a kicsik könyveket keresgélnek, bele-beleolvasnak a mesékbe, nézegetik a képeket vagy beszélgetnek az olvasmányokról. Mesélnek nekünk örömeikről, bánatukról, eredményeikről.

A nagyoknak egyfajta találkozóhely, ahol eltölthetik azt a kis időt, míg el nem kezdődik a következő óra, vagy a soron következő délutáni foglalatosság. Elkészítik a házi feladatukat, anyagot gyűjtenek valamilyen órára, lapozgatják a könyveket, vagy csak egyszerűen kényelembe helyezik magukat és szemlélődnek, beszélgetnek.

Fontos feladatunk, hogy tanórai kötöttségektől mentes könyvtári foglalkozásokon vegyenek részt diákjaink, ahol kicsit másképp, kicsit játékosan ismerkedhetnek meg érdekes olvasmányokkal, meseszereplőkkel, sajátíthatják el az információkeresés technikáját.

A mai rohanó világunkban meg kell tanulni eligazodni a bennünket érő temérdek tény, hír, adat között, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább szükséges, valós alapokon nyugvó, egyéniségéhez közel álló információkat.

Fontos, hogy tanítói, könyvtárosi, de leginkább szülői segítséggel, példamutatással kialakítsuk és fenntartsuk az olvasás szeretetét.

Segítsünk rátalálni a gyermek érdeklődésének és életkorának megfelelő olvasmányokra.

Aki szívesen és sokat olvas, annak gazdagodik a szókincse, a fantáziája, a tudása, formálódik személyisége.