Serei Anita

Már gyermekkoromban határozottan tudtam, hogy a későbbiekben gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Zenei általános iskola után németnyelvű gimnáziumban érettségiztem. Általános iskolai tanítóként, majd német nemzetiségi szakon, később fejlesztő-pedagógusként szereztem diplomát és szakvizsgát tettem. Három felnőtt fiú édesanyja vagyok.

1995 óta nevelek, tanítok ebben az intézményben. Jövő szeptemberben 30. évemet kezdem meg ezen a csodálatos pályán. A hosszú évek során az alsó tagozaton minden tantárgyat,  a felsőben német nyelvet tanítottam. Kezdetek óta osztályfőnök vagyok. Osztályom tanóráin általános tanító szakos hallgatók gyakorlati képzését vezetem. 6. éve a diákönkormányzat összekötő pedagógusaként segítem a tanulókat.

Az óvoda-iskola átmenet óriási lépés a gyermek életében. Dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus szerint az első két évfolyamot az óvodához közelítve egy egységként kell kezelnünk. Mindent megteszek azért, hogy ezeknek a gyermekeknek biztonságot adó, szeretetteljes környezetet teremtsek. A legfontosabb, hogy megismerjem személyiségüket, felmérjem készségeiket, majd a képességeikhez mérten differenciáljak. Célom a gyermekek bizalmának erősítése, tudásvágyának ébren tartása és a képességeik széleskörű kibontakoztatása. Folyamatosan törekszem arra, hogy a tudást úgy adjam át, hogy az számukra élmény legyen. Minden gyermek tehetséges valamiben, így feladatom ennek minél korábbi felismerése, majd ápolása. Maria Montessori példaértékű pedagógus szerint minden gyermekben él a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye. Ez számomra a változatos munkaformákat, cselekvéses és tevékenység-központú tanulást, a tanórák közben sok mozgással kísért mondókát, játékot jelenti.

Szaktárgyi tudásomat gyakorlással és továbbképzésekkel folyamatosan korszerűsítem.

Montessori szavaival egyre inkább azonosulok: „Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra. Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam.”